บทเพลงใหม่ล่าสุด ที่อาจจะผสมผสานสร้างความเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความไพเราะเสนาะหูอย่างมีศักยภาพ

ข้อจำกัดทางด้านฝีมือของนักประพันธ์ ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทสำคัญเสมอ เนื่องจากอย่างน้อย การถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเนื้อเพลงในขั้นตอนแรก ไปสู่การถ่ายทอดอารมณ์ของนักร้องกับศิลปิน ย่อมเป็นเหตุให้บทเพลงใหม่ล่าสุด ตกเป็นบทเพลงฮอตฮิตได้เพียงข้ามคืน

 
เพลงใหม่ล่าสุด
กว่าจะได้มาเป็นบทเพลงฮิตหลากหลายเพลง  บทเพลงกลุ่มนี้ก็มักถูกมองว่าเป็นเพลงดี ๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งในส่วนของคุณภาพนั้นนับได้ว่ามีอยู่หลากหลายจุด ที่ผู้ไล่ตามรับฟังเพลงอาจบ่งบอกออกมาได้ โดยที่คน ๆ หนึ่งจะสามารถชื่นชอบพร้อมทั้งเกาะติดรับฟังเพลงได้มากถึงกี่เพลงต่อวัน ในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุให้ผู้ผลิตเพลงส่วนมาก เล็งเห็นพร้อมกับมองเห็นจุดสำคัญไม่ใช่น้อย เนื่องจากอย่างน้อยบทเพลงเพลงหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรื่นเริงได้นั้น จะต้องเป็นบทเพลงที่ดี  ฟังแล้วรู้สึกอินไปพร้อมกับเนื้อหาของเพลงได้อย่างชัดเจน ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างความสุขให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างมาก  แต่สำหรับทางด้านผู้ผลิตเพลงเอง ก็ยังคงต้องค้นหาว่า สิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นเหตุให้บทเพลงใหม่ล่าสุดได้รับการตอบกลับที่ดี เพราะการฟังผ่านทัศนคติที่แตกต่าง มิได้บ่งบอกว่าอะไรคือจุดหลักที่ทำให้ผู้คนเกิดความชอบเพลงใหม่ล่าสุด
 
ส่วนความผสมกลมกลืนที่สร้างเสียงพร้อมกับทำนองที่มีความเพราะ ต่อให้ไพเราะสักเพียงใดแต่ก็ไม่ใช่เพลงที่ถูกอกถูกใจก็มี เพราะเช่นนั้นแล้ว การจับจุดทางด้านจิตวิทยาของผู้ฟัง จึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญและอาจจะกำหนดได้อย่างชัดเจน ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้รับฟังเพลงส่วนมากเกิดความต้องการ จนถึงก่อให้เกิดแรงผลักดัน เป็นเหตุให้บทเพลงใหม่ล่าสุดจำนวนมาก กลายเป็นบทเพลงฮิตฮอตในเร็ววัน