การวิเคราะห์บอล โดยวิเคราะห์ตามหลักข้อเท็จจริง

การเริ่มทำการ วิเคราะห์ฟุตบอล หลายคนอาจอาศัยข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ว่า มีข้อมูลใดที่ใกล้เคียง ตลอดจนเป็นข้อมูลเด็ด ๆ เพื่อที่จะทำการวิเคราะห์บอลได้อย่างแม่นยำ แต่ส่วนหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ มุมมองผ่านความรู้สึกดี ๆ ที่มีต่อทีมฟุตบอลแต่ละทีม ผ่านฝีไม้ลายมือของทีมบอลแต่ละทีมโดยตรง

 
วิเคราะห์ฟุตบอล
เมื่อแง่คิดผ่านความรู้สึก ย่อมเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดทัศนคติที่แตกต่าง และเมื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นผ่านการ วิเคราะห์ฟุตบอล ย่อมที่จะต่างกันออกไป แต่ความอาจรวมไปถึงพลังของทีมฟุตบอลแต่ละทีม จะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี ว่าทีมบอลทีมไหน ที่จะสามารถโค่นคู่แข่งขันได้ พร้อมทั้งสำหรับฝ่ายคู่แข่งขัน วิเคราะห์ฟุตบอล เราคงจะต้องทำการประเมินตามหลักข้อเท็จจริง ว่าคู่แข่งขันมีดีกว่าทีมฟุตบอลที่เรากำลังทำการวิเคราะห์อยู่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของผู้วิเคราะห์ จะต้องใช้ใจเป็นกลาง พร้อมกับทำการวิเคราะห์ตามสถานการณ์จริงที่ปรากฏ เพื่อเราได้ค้นพบกับผลของการวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมกับสามารถที่จะเป็นผลวิเคราะห์แห่งการพิจารณาได้อย่างมั่นใจ ว่าจะแม่นยำ  และสามารถนำไปใช้ได้จริง ด้วยแง่คิดของการแข่งขัน ย่อมส่งผลทำให้เกิดความพลิกผันได้เสมอ เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องพลิกแพลงการวิเคราะห์ร่วมด้วย
 
พร้อมทั้งนี่ก็คือบทสรุปของการวิเคราะห์ฟุตบอล ตามหลักและสถานการณ์ความจริง ซึ่งผู้วิเคราะห์เองภายในบางครั้ง ถึงแม้จะมีความรู้พร้อมกับความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  แต่ไม่ว่าจะอย่างใดก็ตาม ผลของการวิเคราะห์ในแต่ละครั้ง ย่อมเป็นผลที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามความตั้งใจของผู้วิเคราะห์โดยตรง