ความรักก่อกำเนิดได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นสิ่งแรก

ความรัก คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใครต่อใครอาจจะไม่รู้ตัว แต่ด้วยความดี หรือว่าความชั่ว ย่อมส่งผลให้เกิดการไตร่ตรอง พร้อมกับสามารถแบ่งแยกสิ่งหลากหลาย ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ บางครั้งความรัก อาจใช้สติคิด ไตร่ตรอง ถึงขั้นทำเอาบางคนคงขาดสติกันไปเลย   เนื่องจากความรักที่มีอยู่ ย่อมมีผลให้จิตใจเป็นตัวกำหนดให้เกิดความรักใคร่ รวมถึงสติของทุกท่านที่ถูกควบคุม ถ้าหากทุกคนขาดสติ ยั้งคิดเมื่อไร ความรักที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้เกิดตัวปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกัน เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง เป็นเหตุให้มีทั้งโทษและสิ่งที่มีขึ้นอย่างเลวร้าย เพราะว่าทุกคนขาดสติ จริง ๆ แล้วทุกคนไม่อาจให้คำตอบกับตนเองได้อย่างชัดเจน เพราะว่าความรักแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งเดียวที่ทุกคนสามารถค้นพบได้นั้น คือ ความสุจริตใจที่มีให้กันและกัน ซึ่งความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่จะหมายถึงความรักเพียงอย่างเดียว แต่จะทำเอาเกิดความรัก โดยทุกคนจะเริ่มต้นให้ความบริสุทธิ์ใจต่อกัน นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว สิ่งกลุ่มนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเลือกรักคนใดคนหนึ่ง และจะให้ความจริงใจกับคนนั้นเพียงผู้เดียวเท่านั้น แต่ความจริงใจที่มีขึ้นนี้ ทุกคนสามารถเริ่มต้นให้ให้กันได้เสมอ โดยที่ใช้ความจริงใจเป็นสื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีงามในช่วงเวลาต่อไป   เพราะฉะนั้นความรัก มิใช่จะมอบสิ่งนี้เพียงอย่างเดียว แต่ทุกท่านควรที่จะมีความจริงใจต่อกันจนเป็นเหตุให้เกิดความรัก พร้อมกับความรักความสัมพันธ์ที่สวยงาม ย่อมส่งผลให้เป็นความรักที่บริสุทธุ์อย่างแน่แท้

Read More